تحقیقی نوین در مورد خودکشی و علل آن ( قسمت دوم )

*** بسم الله الرحمن الرحیم ***

 به نام یکتا آفرینش هستی بخش

 

 

بررسی پدیده خودکشی در ایران و جهان:

  نابسامانی‌های اجتماعی، ناملایمات زندگی و عدم توانایی یا عدمآموزش مقابله با مشکلات، آدمی را در معرض بسیاری از آسیبها قرار می‌دهد، به شکلی کهبسیاری از افراد قدرت مقابله یا سازگاری با شرایط سخت زندگی را نداشته و مرگ راتنها راه نجات خود تلقی می‌کنند

 تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهدکه بزرگترین موج خودکشی بعد از جنگ جهانی در جوامع صنعتی به دلایلی همچون بیکاریدسته جمعی و ناکامی ناشی از آن حتی در بین جوانان دارای تحصیلات عالیه، کاهشاعتقادات مذهبی، مدارا با رفتارهای بحرانی در خرده فرهنگ جوانان، اثر طلاق رویکودکان، افراط و تفریط‌ های تربیتی بین جوانان 15 تا 24 ساله به وقوع پیوسته است.

 

همچنین اشباع شدن جوانان از هر جهت به طوری که دیگر هیچگونه کمبودیدر اطراف خود احساس نکنند نیز از موجبات خودکشی در دنیای متمدن امروز است. از سویدیگر آلودگی‌های صوتی و اثرات مخرب گازهای شیمیایی پراکنده در محیط زیست، فیلم‌هایبدآموز سراسر خشونت و تقلید کورکورانه از قهرمانان آنها، استفاده از مواد مخدر ومهمتر از همه کمرنگ شدن باورهای دینی و تربیت لائیک(بی دینی) نیز از جمله عواملمؤثر در خودکشی جوانان جهان است.

 

به گفتهکارشناسان عمده‌ترین علل خودکشی در ایران شامل اختلافات زناشویی، ناراحتی‌هایروانی، شکست در عشق، عدم تعادل شخصیت، فقر، بیکاری، اعتیاد و شرایط نامساعداقتصادی، شرایط خاص زندگی شهری بویژه شهرهای بزرگ و صنعتی و از هم پاشیدگی و جداییگروههای اجتماعی است.

 

بررسی‌های صورت گرفته حاکیست که بیشترینفراوانی خودکشی در شهرها به دلایلی همچون اختلافات خانوادگی، طرد شدگی، مشکلات جسمیو عاطفی، بیماریهای روانی، فقر، بدهی مالی و ناکامی و شکست در زندگی به وقوع میپیوند. به عنوان مثال در استان تهران نیز بیشترین خودکشی مربوط به خودکشی مرداناست.

 

در طی سال 1380 هجری شمسی ، 7/5 خودکشی به به ازای هر 000/10 مرد و 1/3 به ازای هر 000/100 زن در کشور به وقوع پیوسته است . از لحاظ آماری مردان وزنان در به کار بردن شیوه های خودکشای به یکدیگر متفاوتند. مردان بیشتر از شیوه حلق آویز (56 درصد) وزنان بیشتر از شیوه خود سوزی (4/63) استفاده کرده اند. در بین مردان استانهای همدان ،لرستان و ایلام  و در بین زنان استانهای ایلام ،کرمانشاه و لرستان بالاترین نرخ خودکشی را دارا هستند. براساس آمارهای جهانی نیز در بین مردان ،کشورهای لیتوانی ، روسیه و بلاروس ودر بین زنان کشورهای سریلانکا ،چین و مجارستان بالاترین نرخ خودکشی را دارا هستند.

 

 

نتیجه گیری:

 

نتایج بدست آمده حاکی از آنست که نرخ خودکشی در  زنان و مردان ایران از اکثر کشورهای دنیا به ویژه جوامع غربی پایینتر است.( به گونه‌ای که خودکشی مردان ایران یک ششمخودکشی در سایر کشورها است،) ولی در منطقه خاورمیانه در رده بالایی قرار گرفته است. اما باید توجه داشت ایران وارد مرحله ای از گذار اجتماعی شده که با اغتشاش ارزشها یا آنومی همراه خواهد بود. هم اکنون نیز وضعیت خودکشی در برخی استان های غربی کشور در حالتی بحرانی قرار دارد که لزوم بررسی  بیشتر علل و عوامل دخیل در این مسئله ضروری است.

 

 

علل:

 


استانهای کرد و لرنشین که از نظر فرهنگی زنان معمولا اختیاری از خود نداشته و مردانآنها را تحت تملک خود می‌دانند و زنان باید عمدتا کارهای خانه و حتی برخی از کارهایمردان را انجام دهند و با توجه به بیشتر بودن چند زنی در مقایسه با سایر استانهااین عوامل تبدیل به دلیلی برای عدم تحمل زندگی برای زنان می‌شود
  
بیشترین خودکشی‌ها در سنین بین 18 الی 24 سال صورتمی‌گیرد که سن جوانی و دوران هیجانات و مسایلی مانند ورود به دانشگاه، اشتغال وازدواج است و امروزه به عنوان مشکل در جامعه مطرح است و شاید محدودیت‌های موجود،جوان را با بحران و ناکامی مواجه کند که راه چاره را در خودکشی ببینند که این حرکتنه تنها در ایران بلکه در جهان بیشتر در دوران جوانی رخ می‌دهد.

 

 

وضعیت موجود خودکشی زنان‌ در ایران به تفکیک استان در کشور طی سال‌های‌1375 تا 1378 (در صدهزار نفر)

 


آذربایجان شرقی :

 


بر اساس مطالعات به عمل آمده، در استان‌ آذربایجان شرقی در سال 1375، 69‌/‌4 نفر، در سال 1376 تعداد 91‌/‌2 نفر، در سال 1377 تعداد7‌/‌2 نفر و در سال 1378 تعداد 54‌/‌2 نفر از هر 100 هزار زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، میزان خودکشی زنان از سال 1375 به بعد کاهش یافته و در سال 78 به کمترین میزان خود رسیده است.

 


آذربایجان غربی‌:

 


در سال 1375 تعداد 81‌/‌4 نفر زن، در سال 1376 تعداد 77‌/‌5 نفر، در سال 1377 تعداد 12‌/‌5 نفر، در سال 1378 تعداد 73‌/‌4 نفر از هر 100 هزار نفر زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود میزان خودکشی در سال 1376 و 1377 نسبت به سال 1375 افزایش یافته ولی در سال 1378 با کاهش مواجه شده است.
براساس یافته‌ها، نسبت جنسی در این استان در سال 1375، 163 می‌باشد به طوری که به ازای هر 100 زن، 163 مرد اقدام به خودکشی کرده‌اند. این نسبت در سال 1376، 101، در سال 1377، 111 و در سال 1378، 120 بوده است. به طور کلی اقدام به خودکشی مردان در طی این چهار سال بیشتر از اقدام زنان به خودکشی بوده است.
اطلاعات موجود بیانگر آن است که در استان آذربایجان غربی عامل اختلافات خانوادگی با بیشترین فراوانی، از مهم‌ترین علل خودکشی در این استان بوده است، همچنین عوامل روانی دومین علت خودکشی در این استان گزارش شده است.
از سوی دیگر آمارهای پراکنده به دست آمده از استان‌ها (سازمان بهزیستی استان آذربایجان غربی) بیانگر آن است که در سال 1377 در این استان بیشترین خودکشی زنان به روش خودسوزی بوده است. گفتنی است که این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه هجدهم است.

 


استان اردبیل:

 


براساس بررسی‌ها در سال 1375 تعداد 05‌/‌6 نفر، در سال 1376 تعداد 38‌/‌1 نفر، در سال 1377 تعداد 20‌/‌1 نفر و در سال 1378، تعداد 17‌/‌0 نفر از هر 100 هزار نفر زن اقدام به خودکشی کرده‌اند. روند خودکشی زنان طی این چهار سال، از کاهش چشمگیر میزان خودکشی زنان از سال 1375 به بعد گزارش می‌دهد.
نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 1375 ، 129 نفر مرد نسبت به 100 نفر زن، در سال 1376، 300، در سال 1377، 386 و در سال 1378، 1500 گزارش شده، بنابراین خودکشی مردان بیشتر از خودکشی زنان است.

 در میان علل خودکشی در این استان، عامل اختلافات خانوادگی و سپس شکست و نا‌امیدی در زندگی به عنوان مهم‌ترین عوامل خودکشی عنوان شده است. این استان از حیث شاخص خودکشی در بین 28 استان، دارای رتبه پانزدهم است.

 

 
استان اصفهان‌:

 


براساس نتایج به عمل آمده در سال 1375 تعداد 76‌/‌4 نفر، در سال 1376 تعداد 23‌/‌1 نفر، در سال 1377 تعداد72‌/‌1 نفر و در سال 1378، 35‌/‌0 نفر از 100 هزار زن در استان اصفهان اقدام به خودکشی کرده‌اند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود میزان خودکشی در سال 1376 نسبت به سال 1375 کاهش چشمگیری داشته است. این میزان در سال 1377 کمی افزایش و در سال 1378 کاهش یافته است.

 

نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 1375، 123 مرد، به ازای هر 100 زن، در سال 1376، 308 ،در سال 1377، 221 و در سال 1378، 300 بوده است، بنابراین خودکشی مردان به مراتب بیشتر از خودکشی زنان می‌باشد. گزارش‌های به دست آمده از این استان حاکی از آن است که بیشترین علت خودکشی مربوط به اختلافات خانوادگی و سپس شکست و ناامیدی می‌باشد. گفتنی است این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه نوزدهم است.

 

 
استان ایلام‌:

 


براساس نتایج به عمل آمده میزان خودکشی در این استان حاکی از آن است که در سال 1375 تعداد 51‌/‌15 نفر، در سال 1376 تعداد 08‌/‌34 نفر، در سال 1377 تعداد 03‌/‌39 نفر و در سال 1378 تعداد 91‌/‌24 نفر از هر 100 هزار زن در استان ایلام اقدام به خودکشی کرده‌اند. روند میزان خودکشی زنان طی این چهارسال بیانگر افزایش خودکشی زنان در سال 1376 نسبت به سال 1375 است. این میزان در سال 1377 افزایش یافته ولی در سال 1378 با کاهش چشمگیری همراه بوده است.
نسبت جنسی خودکشی در سال 1375 در این استان 95 نفر مرد، دربرابر هر 100 زن، در سال 1376، 57 نفر، در سال 1377 ، 54 و در سال 1378، 71 می‌باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود میزان اقدام به خودکشی زنان در این استان بیشتر از مردان است. گزارش‌های ارائه شده در خصوص علل خودکشی این استان، عامل اختلافات خانوادگی را در درجه اول، فقر و تنگدستی را در درجه دوم و مسائل ناموسی را به عنوان عامل سوم مطرح کرده‌اند.

 

براساس آمار‌های سازمان بهزیستی، میزان خودکشی ناموفق بیشتر از خودکشی‌های موفق در

 

این استان می‌باشد. لازم به ذکر است که این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه دوم است.

 


استان بوشهر:

 


بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1375 تعداد 01‌/‌12 نفر، در سال 1376 تعداد 58‌/‌4 نفر ، در سال 1377 تعداد66‌/‌6 نفر و در سال 1378 تعداد 11‌/‌2 نفر از هر 100 هزار نفر زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند.

 

نسبت جنسی خودکشی در سال 1375، 70 مرد، در سال 1376 ، 76، در سال 1377 ،116 و در سال 1378، 88 مرد به ازای هر 100 زن بوده است، به عبارت دیگر به غیر از سال 1377، در سه سال دیگر میزان اقدام به خودکشی زنان بیشتر از مردان بوده است.
در میان علل خودکشی زنان در استان بوشهر، عامل اختلافات خانوادگی و عامل شکست و ناامیدی در زندگی مهم‌ترین علل خودکشی زنان گزارش شده است.
براساس آمار استانداری بوشهر، گروه سنی 15تا 19 ساله بیشترین میزان خودسوزی زنان را داشته‌اند. زنان متأهل بیشتر از زنان مجرد اقدام به خودکشی کرده‌اند و میزان موفقیت در خودسوزی‌ها بیشتر از موارد ناموفق آن است. استان بوشهر از حیث خودکشی دارای رتبه چهارم است.

 


استان تهران‌:

 


براساس یافته‌های این گزارش، در سال 1375 تعداد 04‌/‌3 نفر، در سال 1376 تعداد 08‌/‌1 نفر، در سال 1377،17‌/‌1 نفر و در سال 1378، 57‌/‌0 نفر از هر 100 هزار نفر زن در استان تهران اقدام به خودکشی کرده‌اند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در سال 1376 میزان خودکشی زنان نسبت به سال 1375 کاهش یافته و در سال 1377 کمی افزایش یافته ولی در سال 1378 با کاهش چشمگیری مواجه شده است.

 

نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 1375، 154 ، در سال 1376، 242، در سال 1377، 210 و در سال 1378، 239 مرد در برابر هر صد زن بود. این امر بیانگر آن است که خودکشی مردان به مراتب بیشتر از خودکشی زنان می‌باشد. عواملی همچون اختلافات خانوادگی و شکست و ناامیدی در زندگی مهم‌ترین علل خودکشی زنان گزارش شده است. گفتنی است این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه بیست‌و‌چهارم است.

 


استان چهار محال و بختیاری‌:

 


نتایج نشان می‌دهد در سال 75 تعداد 63‌/‌6 نفر در سال 76 تعداد 49‌/‌9 نفر، در سال 77 ، 59‌/‌7 نفر و در سال 78 ،21‌/‌5 نفر از هر 100 هزار نفر زن در این استان اقدام به خودکشی کرده‌اند. روند میزان خودکشی طی این سال‌ها بیانگر آن است که در سال 76 میزان خودکشی زنان نسبت به سال 75 افزایش و در سال 77 کاهش یافته و در سال 78 با کاهش بیشتری مواجه بوده است. نسبت جنسی خودکشی در این استان در سال 75، 116، سال 76 ،64، سال 77، 97 و در سال 78، 55 مرد در برابر هر صد زن بوده است.

 

اختلافات خانوادگی و مسائل ناموسی به عنوان مهم‌ترین علل خودکشی گزارش شده است. خودسوزی و استفاده از دارو متداول‌ترین روش خودکشی گزارش شده است. این استان از حیث خودکشی زنان دارای رتبه سیزدهم است.


براساس مطالعاتی که در خصوص نسبت جنسی خودکشی در سال 1375 در این استان انجام شده است چنین می‌توان نتیجه گرفت که به ازای هر 100 نفر زن، 132 نفر مرد خودکشی کرده‌اند. در سال 1376 این نسبت به 190، در سال 1377، 220 و در سال 1378 ، 195 افزایش یافته است. به طور کلی در طی این چهار سال، خودکشی مردان بیشتر از زنان بوده است. بیشترین علت خودکشی در این استان مواردی چون اختلافات خانوادگی و فقر گزارش شده است. مطالعات حاکی از آن است که این استان از حیث خودکشی زنان در رتبه بیستم قرار دارد.

 

/ 0 نظر / 194 بازدید